Avgifter

Medlemsavgiften är 300:- per år

Båtplatserna är indelade i tre kategorier och kostar:
Liten:     1000:-/år (ca 1,75 – 2,20 m)
Mellan: 1600:-/år (ca 2,75 – 3,75 m)
Stor:      2000:-/år (ca 3,75 – 4,50 m)

Inträdesavgift 3000:-

 

Hyrs båtplats i andra hand betalas ovanstående avgifter under innevarande år, dock finns ingen rätt att lägga upp båten på BBK:s område under vintern.

Utebliven medverkan vid städning (båtplatsägare) vår eller höst debiteras 300:- för vart tillfälle.