Medlemsansökan

    Medlemsansökan hanteras i samband med att 300:- har betalats till:
    Pg: 20 22 72-1

    Swish: 123 183 9604 (uppge namn samt "medlemskap")