Sjö- och torrsättning

Borgåsunds Båtklubb har två ramper för sjö- och torrsättning. Dragfordon får man själv ordna. Vid ett tillfälle vår och sommar kommer de som behöver sjö- och torrsätta med mobilkran överens om ett datum och bokar mobilkran.

Om den som har en båtplats inte sjösätter före 1 juli går platsen tillfälligtvis ut för andrahandsuthyrning under innevarande år.

Det finns en möjlighet för icke-medlemmar att sjö- och torrsätta sin båt genom att erlägga en bomöppningsavgift på 100:- Kontakt ska tas med någon av styrelsens medlemmar som ombesörjer att någon möter upp vid klubbstugan. Avgiften Swishas. Glöm inte att ange namn och ”Bom”.

Swish nr: 123 183 9604

I anslutning till hamnen finns båtuppläggningsplatser för klubbens medlemmar. Alla båtvagnar ska vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer.