Gemensamma aktiviteter

2021-05-13 Flotten tar form! Under en solig Krist himmelsfärd dag utfördes ett fantastiskt arbete av främst Patrik, Sonny och Daniel med det nya däcket. 2021-04-24 Årsmöte 2021 För första gången i klubbens historia genomfördes årsmötet digitalt, vilket fungerade mycket bra. Som ny ordförande valdes Niklas Fohlin. Lars Sigmundsson avtackades efter sina 15 år som ordförande. … Fortsätt läsa Gemensamma aktiviteter