Avgifter

Medlemsavgift 1. Ansökan om båtplats utan tillgång till klubbstuga, bastu, tunna och flotte, 300:- per år.

Medlemsavgiften 2. Ansökan om båtplats med tillgång till klubbstuga, bastu, tunna och flotte, 800:- per år.

Medlemsavgift 3. Tillgång till klubbstuga, bastu, tunna och flotte utan önskan om båtplats, 800:- per år.

Depositionsavgift, nyckel 300:- (återfås vid återlämning).

Båtplatserna är indelade i tre kategorier och inkluderar medlemskap:
Liten:     1000:-/år (ca 1,75 – 2,20 m)
Mellan: 1600:-/år (ca 2,75 – 3,75 m)
Stor:      2000:-/år (ca 3,75 – 4,50 m)

Inträdesavgift 3000:-

Hyrs båtplats i andra hand betalas ovanstående avgifter under innevarande år, dock finns ingen rätt att lägga upp båten på BBK:s område under vintern.

Utebliven medverkan vid städning (båtplatsägare) vår eller höst debiteras 300:- för vart tillfälle.