BBK, adresser

Borgåsunds Båtklubb

Postadress ordförande:

Borgåsunds Båtklubb
c/o Niklas Fohlin
Lilla vägen 21
734 94 Strömsholm

Postadress kassör:

Borgåsunds Båtklubb
c/o Bo Jirving
Fullerö Strand 19
725 91 Västerås

E-post:

admin@borgasundsbatklubb.se