Medlemsansökan

Det är fullt för säsongen! Alla båtplatser är bokade och kön är full för 2021!

Det finns tre möjligheter att vara medlem – i väntan på båtplats eller utan båt:

  1. Ansökan om båtplats, utan tillgång till klubblokal, bastu, badtunna eller flotte
  2. Ansökan om båtplats, med tillgång till klubblokal, bastu, badtunna eller flotte
  3. Tillgång till klubblokal, bastu, badtunna eller flotte utan önskan om båtplats.

Medlemskap 1

Ansökan om båtplats, utan tillgång till klubblokal, bastu, badtunna eller flotte.
(Gäller även ev. medlemskap utan båt och utan tillgång till klubblokal, bastu, badtunna, flotte eller bomnyckel)

Medlemskap 1 kostar 300:- per år och inkluderar medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU) och tidningen Båtliv (anmälan för tidningen görs i februari varje år).

Maila ansökan till:

admin@borgasundsbatklubb.se

Skriv i ämnesraden: Medlemsansökan 1
-Ange båtmodell och båtens storlek
-Namn
-Adress
-Mobilnummer

Vänligen invänta bekräftelse från styrelsen innan inbetalning görs.

Medlemskap 2

Ansökan om båtplats, med tillgång till klubblokal, bastu, badtunna eller flotte

Medlemskap 2 kostar 800:- per år och inkluderar medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU) och tidningen Båtliv (anmälan för tidningen görs i februari varje år).

Depositionsavgift för nyckel 300:- (återfås då nyckeln lämnas tillbaks)

Maila ansökan till:

admin@borgasundsbatklubb.se

Skriv i ämnesraden: Medlemsansökan 2
-Ange båtmodell och båtens storlek
-Namn
-Adress
-Mobilnummer

Vänligen invänta bekräftelse från styrelsen innan inbetalning görs.

Medlemskap 3

Tillgång till klubblokal, bastu, badtunna eller flotte utan önskan om båtplats.

Medlemskap 3 kostar 800:- per år och inkluderar medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU) och tidningen Båtliv (anmälan för tidningen görs i februari varje år).

Depositionsavgift för nyckel 300:- (återfås då nyckeln lämnas tillbaks)

Maila ansökan till:

admin@borgasundsbatklubb.se

-Ange i ämnesraden: Medlemsansökan 3
-Namn
-Adress
-Mobilnummer

Vänligen invänta bekräftelse från styrelsen innan inbetalning görs.

Välkommen till Borgåsunds båtklubb!