Medlemsansökan

”Kö-avgift, Båtplats” kostar 300:- per år (utan tillgång till klubblokal, bastu, badtunna eller flotte).

Ansökan mailas till:

admin@borgasundsbatklubb.se

Skriv i ämnesraden: Medlemsansökan
-Ange båtmodell och båtens storlek
-Namn
-Adress
-Mobilnummer

Vänligen invänta bekräftelse från styrelsen innan inbetalning görs.

Välkommen till Borgåsunds båtklubb!