Styrelse

 

Ordförande

Niklas Fohlin
070-774 30 05

Hamnfogde

Sonny Persson
076-627 17 63

Ledamot

Tord Käck
070-677 62 91

Kassör

Bo Jirving
070-556 61 59
Sekreterare

Daniel Gedin

Ledamot

Patrik Söderberg