Årsmötet 2020 i BBK hålls den 25 oktober

Årsmötet hålls i BBK i samband med höstmötet söndagen den 25 oktober.

Vi börjar med städning 09.00. Därefter hålls års- och höstmöte. På grund av covid-19 tas ingen avgift ut för den som inte närvarar vid städningen.

Ingen korvgrillning kommer att ske.

Observera att vi skall vara försiktiga och hålla avståndet!

/Styrelsen

Förslag på ledamöter till styrelsen önskas!

Inför båtklubbens årsmöte den 25 april 2020 önskar valberedningen att få in förslag/nomineringar på kandidater till styrelsen.

Valbara kandidater till styrelsen är ordinarie medlemmar. Nominera dig själv, eller annan vidtalad person som vill engagera sig i styrelsens arbete. Förslag kan lämnas senast den 10 april till valberedningens ordförande:
Patrik Ulff, cpulff@gmail.com eller 070-497 07 80