Ny ordförande!

Protokoll från årsmötet 24 april kommer att läggas ut på webben inom kort. Men redan nu kan styrelsen meddela att vi hälsar Niklas Fohlin välkommen som ny ordförande för Borgåsunds båtklubb. Niklas tillträdde i och med årsmötet 24 april 2021. Vid årsmötet avtackades samtidigt Sigge, Lars Sigmundsson, för sina 15 år som ordförande och dessförinnan 14 år som sekreterare.

/Styrelsen

Niklas Fohlin

Årsmöte 2021, lördag 24 april


Under rådande omständigheter kommer klubbens vår/års-möte att hållas på ett annorlunda sätt:

 • Årsmötet kommer att hållas ”digitalt”, via Teams Lördagen 24 april kl 10.00
  Länk till mötet kommer att läggas ut på hemsidan och på Facebook ett par dagar innan
 • Vårstädning/fix kommer att ske på två sätt:
  1. Styrelsen ombesörjer att ”vår-måsten”, såsom att koppla på vatten etc. sker.
  2. Samtliga båtplatsinnehavare förväntas, individuellt, göra ett kortare arbetspass vid klubben, för att vårstäda och göra fint.
   Det kan handla om allt från krattning, snygga till i klubbstuga/bastu, ta ner sly mot järnvägen, ta bort vass vid strandkanten, m.m. m.m.

   Varje arbetspass bockas av på en lista som kommer att finnas vid klubbstugan.

   Den här insatsen förväntas att ske senast 8/5 och utebliven arbetsinsats debiteras, på vanligt sätt, med 300 kr

/Styrelsen

Års- och höstmöte 2020

Ett 30-tal medlemmar slöt upp till höststädningen med styrelse- och höstmöte den 25 oktober. Vid mötena beslutades en justering av medlemsavgiften. 300 kr avser köplats för båtplats utan tillgång till nyckel, bastu, tunna och flotte. Medlemskap med full tillgång till faciliteterna kostar, från och med 1 januari 2021, 800 kr.

Klubben har bra ekonomi. Styrelsen har valt att lägga delar av årets överskott på att renovera bastun.

Årsmötet 2020 i BBK hålls den 25 oktober

Årsmötet hålls i BBK i samband med höstmötet söndagen den 25 oktober.

Vi börjar med städning 09.00. Därefter hålls års- och höstmöte. På grund av covid-19 tas ingen avgift ut för den som inte närvarar vid städningen.

Ingen korvgrillning kommer att ske.

Observera att vi skall vara försiktiga och hålla avståndet!

/Styrelsen