Års- och höstmöte 2020

Ett 30-tal medlemmar slöt upp till höststädningen med styrelse- och höstmöte den 25 oktober. Vid mötena beslutades en justering av medlemsavgiften. 300 kr avser köplats för båtplats utan tillgång till nyckel, bastu, tunna och flotte. Medlemskap med full tillgång till faciliteterna kostar, från och med 1 januari 2021, 800 kr.

Klubben har bra ekonomi. Styrelsen har valt att lägga delar av årets överskott på att renovera bastun.

Årsmötet 2020 i BBK hålls den 25 oktober

Årsmötet hålls i BBK i samband med höstmötet söndagen den 25 oktober.

Vi börjar med städning 09.00. Därefter hålls års- och höstmöte. På grund av covid-19 tas ingen avgift ut för den som inte närvarar vid städningen.

Ingen korvgrillning kommer att ske.

Observera att vi skall vara försiktiga och hålla avståndet!

/Styrelsen

Förslag på ledamöter till styrelsen önskas!

Inför båtklubbens årsmöte den 25 april 2020 önskar valberedningen att få in förslag/nomineringar på kandidater till styrelsen.

Valbara kandidater till styrelsen är ordinarie medlemmar. Nominera dig själv, eller annan vidtalad person som vill engagera sig i styrelsens arbete. Förslag kan lämnas senast den 10 april till valberedningens ordförande:
Patrik Ulff, cpulff@gmail.com eller 070-497 07 80