Års- och höstmöte 2020

Ett 30-tal medlemmar slöt upp till höststädningen med styrelse- och höstmöte den 25 oktober. Vid mötena beslutades en justering av medlemsavgiften. 300 kr avser köplats för båtplats utan tillgång till nyckel, bastu, tunna och flotte. Medlemskap med full tillgång till faciliteterna kostar, från och med 1 januari 2021, 800 kr.

Klubben har bra ekonomi. Styrelsen har valt att lägga delar av årets överskott på att renovera bastun.