Påminnelse Årsmöte 22 april kl 9:00

Vi vill påminna om klubbens Årsmöte 22 april kl. 09:00 vid båtklubben.

Vårstädning sker i vanlig ordning. Samtliga båtplatsinnehavare förväntas göra ett kortare arbetspass vid klubben, för städning och diverse arbetsuppgifter.

Se bifogad handlingsplan för båtbottenfärger, enligt krav från Hallstahammars kommun. Läs gärna igenom inför mötet.

Har du synpunkter eller frågor inför mötet, vänligen kontakta ordföranden innan mötet. Vi ses!
/Styrelsen

Länk till handlingsplan