Förslag på ledamöter till styrelsen önskas!

Inför båtklubbens årsmöte den 25 april 2020 önskar valberedningen att få in förslag/nomineringar på kandidater till styrelsen.

Valbara kandidater till styrelsen är ordinarie medlemmar. Nominera dig själv, eller annan vidtalad person som vill engagera sig i styrelsens arbete. Förslag kan lämnas senast den 10 april till valberedningens ordförande:
Patrik Ulff, cpulff@gmail.com eller 070-497 07 80