Mätning av bottenfärg

Vill bara informera att mätning av båtbottenfärger har passerat deadline och dröjer. Detta p.g.a. två anledningar: 

   1. Det finns otroligt få som, till en rimlig budget, kan erbjuda mätintrument och konsultation. Nu har vi äntligen fått bekräftat att Västerås Kommun kan utföra mätning, utanför deras verksamma område t.o.m.

   2. Miljöinspektionen på Hallstahammar Kommun har inget formellt beslut på ställningstagande kring vår rapportering av referensvärlden. Vi inväntar ställningstagande för hur omfattande kartläggningen av metaller behöver vara. Antingen enkel, som indikerar de olagliga metallerna (Tenn / Koppar) eller komplex, som ger en full kartläggning av samtliga metallers referensvärden.

Uppdatering sker så snart vi får mer information och kan lägga en plan framåt.

Tack så länge! Ses på vårmötet den 27 april!