Ny ordförande!

Protokoll från årsmötet 24 april kommer att läggas ut på webben inom kort. Men redan nu kan styrelsen meddela att vi hälsar Niklas Fohlin välkommen som ny ordförande för Borgåsunds båtklubb. Niklas tillträdde i och med årsmötet 24 april 2021. Vid årsmötet avtackades samtidigt Sigge, Lars Sigmundsson, för sina 15 år som ordförande och dessförinnan 14 år som sekreterare.

/Styrelsen

Niklas Fohlin

Årsmöte 2021, lördag 24 april


Under rådande omständigheter kommer klubbens vår/års-möte att hållas på ett annorlunda sätt:

 • Årsmötet kommer att hållas ”digitalt”, via Teams Lördagen 24 april kl 10.00
  Länk till mötet kommer att läggas ut på hemsidan och på Facebook ett par dagar innan
 • Vårstädning/fix kommer att ske på två sätt:
  1. Styrelsen ombesörjer att ”vår-måsten”, såsom att koppla på vatten etc. sker.
  2. Samtliga båtplatsinnehavare förväntas, individuellt, göra ett kortare arbetspass vid klubben, för att vårstäda och göra fint.
   Det kan handla om allt från krattning, snygga till i klubbstuga/bastu, ta ner sly mot järnvägen, ta bort vass vid strandkanten, m.m. m.m.

   Varje arbetspass bockas av på en lista som kommer att finnas vid klubbstugan.

   Den här insatsen förväntas att ske senast 8/5 och utebliven arbetsinsats debiteras, på vanligt sätt, med 300 kr

/Styrelsen