Höstmöte SÖNDAG den 31 oktober kl. 9:00

  • Höststädning kommer att ske i vanlig ordning.
  • Samtliga båtplatsinnehavare förväntas göra ett kortare arbetspass vid klubben, för att höststäda och göra fint.
  • Enligt informationen på årsmötet har styrelsen tillsammans under året arbetat fram förslag på nya stadgar och regler för klubben. Vi har tagit in medlemmarnas synpunkter och uppdaterat dokumenten i syfte att bättre utgöra en grund för klubbens löpande verksamhet och medlemmars villkor.
  • Vi hoppas nu att alla medlemmar tar sig tid att läsa igenom dokumenten innan mötet och att återkoppla synpunkter, helst innan mötet, till niklas@safira.se.Vi återinför den traditionsenliga korvgrillningen!
  • Vi uppmanar alla medlemmar att tänka på rådande situation och att hålla avstånd till varandra.

    /Styrelsen

    Länkar till: Stadgar 2021 och Regler 2021