Förslag till styrelseledamöter och andra funktionärer önskas!

Inför båtklubbens årsmöte den 23 april 2022 önskar valberedningen att få in förslag/nomineringar på kandidater till styrelsen och övriga funktionärer.

Valbara kandidater till styrelsen är ordinarie medlemmar. Nominera dig själv, eller annan vidtalad person som vill engagera sig i styrelsens och båtklubbens arbete. Förslag kan lämnas senast den 9 april till valberedningens ordförande:
Patrik Ulff, patrik.ulff@vasteras.se eller 076-496 00 50