Nyheter

Valberedningens förslag inför årsmötet 23 april kl. 9:00

Via länk nedan finns valberedningens förslag till styrelseledamöter och andra funktionärer inför årsmötet lördagen den 23 april kl. 9:00. Som vanligt inleds mötet med vårstädning och avslutas med korvgrillning. Om vädret tillåter kommer även klubbstugan att målas.

Samtliga båtinnehavare förväntas göra ett arbetspass och samtidigt kunna vara med att rösta om de nya stadgarna och reglerna för klubben (se länkar nedan), som en uppföljning från höstmötet 2021.

Välkomna!

/Styrelsen

Valberedningens förslag 23 april 2022

Stadgar BBK 2022

Regler BBK 2022

Förslag till styrelseledamöter och andra funktionärer önskas!

Inför båtklubbens årsmöte den 23 april 2022 önskar valberedningen att få in förslag/nomineringar på kandidater till styrelsen och övriga funktionärer.

Valbara kandidater till styrelsen är ordinarie medlemmar. Nominera dig själv, eller annan vidtalad person som vill engagera sig i styrelsens och båtklubbens arbete. Förslag kan lämnas senast den 9 april till valberedningens ordförande:
Patrik Ulff, patrik.ulff@vasteras.se eller 076-496 00 50

Höstmöte SÖNDAG den 31 oktober kl. 9:00

 • Höststädning kommer att ske i vanlig ordning.
 • Samtliga båtplatsinnehavare förväntas göra ett kortare arbetspass vid klubben, för att höststäda och göra fint.
 • Enligt informationen på årsmötet har styrelsen tillsammans under året arbetat fram förslag på nya stadgar och regler för klubben. Vi har tagit in medlemmarnas synpunkter och uppdaterat dokumenten i syfte att bättre utgöra en grund för klubbens löpande verksamhet och medlemmars villkor.
 • Vi hoppas nu att alla medlemmar tar sig tid att läsa igenom dokumenten innan mötet och att återkoppla synpunkter, helst innan mötet, till niklas@safira.se.Vi återinför den traditionsenliga korvgrillningen!
 • Vi uppmanar alla medlemmar att tänka på rådande situation och att hålla avstånd till varandra.

  /Styrelsen

  Länkar till: Stadgar 2021 och Regler 2021

  Höstmöte lördag den 31 oktober kl. 9:00

  • Höststädning kommer att ske i vanlig ordning.
  • Samtliga båtplatsinnehavare förväntas göra ett kortare arbetspass vid klubben, för att höststäda och göra fint.
  • Enligt informationen på årsmötet har styrelsen tillsammans under året arbetat fram förslag på nya stadgar och regler för klubben. Vi har tagit in medlemmarnas synpunkter och uppdaterat dokumenten i syfte att bättre utgöra en grund för klubbens löpande verksamhet och medlemmars villkor. Vi hoppas nu att alla medlemmar tar sig tid att läsa igenom dokumenten innan mötet och att återkoppla synpunkter, helst innan mötet, till niklas@safira.se.
  • Vi återinför den traditionsenliga korvgrillningen!

  Vi uppmanar alla medlemmar att tänka på rådande situation och att hålla avstånd till varandra.

  /Styrelsen

  Länkar till: Stadgar 2021 och Regler 2021

  Ny ordförande!

  Protokoll från årsmötet 24 april kommer att läggas ut på webben inom kort. Men redan nu kan styrelsen meddela att vi hälsar Niklas Fohlin välkommen som ny ordförande för Borgåsunds båtklubb. Niklas tillträdde i och med årsmötet 24 april 2021. Vid årsmötet avtackades samtidigt Sigge, Lars Sigmundsson, för sina 15 år som ordförande och dessförinnan 14 år som sekreterare.

  /Styrelsen

  Niklas Fohlin

  Årsmöte 2021, lördag 24 april


  Under rådande omständigheter kommer klubbens vår/års-möte att hållas på ett annorlunda sätt:

  • Årsmötet kommer att hållas ”digitalt”, via Teams Lördagen 24 april kl 10.00
   Länk till mötet kommer att läggas ut på hemsidan och på Facebook ett par dagar innan
  • Vårstädning/fix kommer att ske på två sätt:
   1. Styrelsen ombesörjer att ”vår-måsten”, såsom att koppla på vatten etc. sker.
   2. Samtliga båtplatsinnehavare förväntas, individuellt, göra ett kortare arbetspass vid klubben, för att vårstäda och göra fint.
    Det kan handla om allt från krattning, snygga till i klubbstuga/bastu, ta ner sly mot järnvägen, ta bort vass vid strandkanten, m.m. m.m.

    Varje arbetspass bockas av på en lista som kommer att finnas vid klubbstugan.

    Den här insatsen förväntas att ske senast 8/5 och utebliven arbetsinsats debiteras, på vanligt sätt, med 300 kr

  /Styrelsen